פעילויות

IRRIGATION

השקיה

EDIBLE FOREST

יער מאכל

LANDSCAPE

גינון ציבורי

OPERATION & MAITENANCE

תפעול ותחזוקה

ECOLOGICAL RESTORATION

שיקום אקולוגי

ENTREPRENEURSHIP
& CONSTRUCTION

יזמות ובניה