שיקום אקולוגי

ecological restoration logo
  • פרויקטים ייחודיים לשימור הטבע והסביבה הטבעית.

  • כבר בשלבים הראשונים של הפרויקטים איסוף גיאופיטים וזרעים של צמחים מקומיים אותם נרצה לשמר ולהחזיר לשטח, חישוף שכבת האדמה העליונה ושימורה במערומים מיוחדים.

  • בשלבים הסופיים של הפרויקט ביצוע עבודות עפר, ליצור ניקוזים ושיפועים נכונים פיזור מערומי הקרקע שנשמרו בשכבה העליונה.

  • הנבטת הזרעים ושתילתם בשטח ושתילת הגיאופיטים.

  • טיפול ואחזקה של השטח עד להתבססות הצמחייה הטבעית.

ecological restoration