• הקמת מערכות לטיפול במים מושבים והשקיית הצמחים במים אלו

  • הקמת מערכות השקיה בשילוב מערכות להגברת לחץ

  • ביצוע של מאגרי מים לאיסוף מי הגשמים וניצולם להשקיה

  • ביצוע מערכות השקיה ממוחשבות הכוללות בקרה ושליטה מרחוק

irrigation