חזון

להיות קבוצה עסקית מובילה בטיפול בנושאי איכות הסביבה, שפכים, מים ואנרגיה מתחדשת, היוצרת סביבת חיים בת-קיימא ומתקדמת בעולם, למעננו ולמען הדורות הבאים לעתיד צלול וירוק תוך הקפדה על איכות חסרת פשרות ועמידה בלוחות הזמנים.

להוות את חוד החנית בחדשנות מתמדת בתחומי הליבה של הקבוצה על מנת לספק מכלול פתרונות לאתגריו של הלקוח ולצרכיו, וזאת החל משלב הייזום, דרך התכנון, עובר בהקמה, ועד התפעול השוטף לאורך שנים.

לקדם ולטפח את המשאב האנושי שהינו הנדבך העיקרי בהנעת החברה, לעורר בו את התשוקה לחדשנות ואת היכולת לקדם מטרות ויכולות חדשות.

vision